Aftreden vier bestuursleden

Vier bestuursleden, namelijk Martin Brouwer, Riet Kuizenga, Maurice Huisman en Kirsten Nieboer, hebben besloten per 1 juli af te treden.

Zij hebben deel uitgemaakt van een bestuur dat 3½ jaar geleden de handschoen heeft opgepakt in een moeilijke tijd voor onze vereniging. Martin, Riet en Maurice hebben daarbij een zeer belangrijke rol gespeeld in het stabiliseren en verbeteren van de financiële situatie van Stichting Tulip Tennis Center. Kirsten heeft een grote bijdrage geleverd als voorzitter van de technische commissie, waarbij het haar is gelukt om weer een goed functionerende TC bij elkaar te krijgen.

Wij als bestuur willen deze mensen, namens ons en de hele vereniging, bedanken voor de tijd en moeite die zij de afgelopen 3½ jaar in onze vereniging hebben gestoken. Het is daarbij belangrijk te realiseren dat een vereniging bestaat bij de gratie van de vrijwilligers die haar draaiende houden. Het is daarom van groot belang dat de vacatures die deze mensen achterlaten worden ingevuld door nieuwe enthousiaste mensen. We hebben de laatste jaren steeds meer moeite om mensen te vinden voor allerhande vrijwilligersfuncties, waaronder bestuur, dus meld je aan als je denkt een bijdrage te kunnen leveren.

Nieuws overzicht