Update n.a.v. ledenvergadering 11 juni

Naar aanleiding van de vorige BLV hebben we als bestuur, in samenspraak met de Raad van Advies, besloten om een Meerjaren Onderhoudsplan op te stellen.

Zo'n Meerjaren Onderhoudsplan geeft ons een nog beter beeld van wat ons te wachten staat in de komende jaren en op basis daarvan kunnen we ook gefundeerder een besluit nemen over Padel. We streven ernaar om in het najaar een nieuwe BLV te organiseren waarin de aangescherpte plannen ter stemming voorgelegd zullen worden.

De notulen van de ledenvergadering zijn hier te bekijken (alleen toegankelijk voor leden).

Nieuws overzicht