Indeling Najaarscompetitie Jeugd 2019

Indeling Najaarscompetitie Jeugd 2019

Ben jij ook zo nieuwsgierig tegen welke teams je moet spelen?

Nog iets minder dan 3 weken en de najaarscompetitie 2019 gaat beginnen.

Half augustus jl. heeft de KNLTB de competitie-indeling bekend gemaakt. Ben jij ook zo nieuwsgierig tegen welke teams je moet spelen en hoe vaak je thuis speelt? Klik dan op de link in bijgevoegde publicatie. Bij je team zie je een link staan. Als je op deze hyperlink klikt, kom je uit bij je KNLTB poule-indeling en kan je op die pagina alle info vinden.

Het tijdstip voor het uitdelen van de ballen en de competitieformulieren zal nog met de captains (vet gedrukt in het overzicht) worden gecommuniceerd. Zorg dat er één iemand namens het team deze spullen op dat moment komt ophalen. 

Let op: we kunnen deze spullen alleen meegeven als jullie competitiebijdrage per team vóór 2 september is overgemaakt door de captain aan Tulip. De bijdrage van € 75,- per team kan overgemaakt worden op NL25RABO0159590310 t.n.v. Tulip Tennisvereniging Hilversum onder vermelding van de naam van de captain, de dag dat je competitie speelt, soort competitie en teamnummer. Graag ook even een bericht naar jeugd@tuliptennis.nl waarin je vermeldt door wie en wanneer er betaald is.

Tot slot nog de mededeling dat elk team verantwoordelijk is voor het op tijd invoeren van de competitie-uitslagen. Dit moet binnen 24 uur maar des te eerder, des te beter. Indien Tulip boetes ontvangt voor een team (bv. in geval van de te laat invoeren, onjuist invoeren, te sterke invaller inzetten etc.) dan is de captain verplicht deze boete, namens het team, te voldoen binnen de gestelde deadline.

Per team is het handig om een eigen groepsapp aan te maken waarin je alle mededelingen kan zetten.

We ontvangen ook graag leuke foto's en evt verslagen van speeldagen (bij voorkeur in pdf), deze kunnen gemaild worden naar:
redactie@tuliptennis.nl en zullen dan gepubliceerd worden op de site en facebook.

De jeugdcommissie wenst alle Tulip teams veel plezier & succes deze najaarscompetitie en we hopen eind oktober/begin november weer enkele kampioensteams te kunnen huldigen!


De jeugdcommissie

Najaars competitie Overzicht