Meerjaren Onderhoudsplan en Padel

Na de laatste BLV in juni jl. hebben wij laten weten in het najaar (oktober) wederom een BLV te willen organiseren. 

Op de BLV zou met name de financiële onderbouwing voor de aanleg van padelbanen en het draagvlak bij de leden voor dat plan op de agenda staan. Helaas is het financiële plaatje nog niet te maken. De december ALV zal de volgende vergadering worden Een argument daarvoor is dat we eerst een Meer Jaren Onderhoud Plan ( MJOP) willen hebben en een aangepaste begroting zodat we beter kunnen bepalen wat voor extra zaken zoals bijvoorbeeld Padel uitgevoerd kunnen worden. Wij vinden zorgvuldigheid belangrijker dan snelheid.

Nadere informatie volgt.

Nieuws overzicht