Ledenvergadering december: positief nieuws en gezelligheid

De ledenvergadering op 18 december j.l. verliep in een goede sfeer en was vlot afgewerkt. Dit was mede te danken aan het goede nieuws dat in deze vergadering te melden was.

Allereerst is het afgelopen boekjaar rustig verlopen, zonder al te veel bijzonderheden. De resultaten van competities en toernooien waren ongeveer gelijk aan voorgaande jaren, waarbij de organisatoren complimenten kregen voor het vlotte verloop van alle activiteiten.

Ook de financiële resultaten waren zeer bevredigend. De vereniging sloot het boekjaar af met een positief resultaat van 4508,- euro, waardoor de reserve nog iets kon worden versterkt. In het nieuwe jaar is de contributie voor leden hoger. Deze gaat van 100 naar 120 euro voor volwassen leden. Voor de jeugd is de contributie verhoogd van 70 naar 84,- euro. De extra inkomsten zullen onder meer worden besteed aan verbetering van de jeugdopleidingen en extra afdracht voor het baanonderhoud.

Ook de stichting Tulip Tennis Center haalde dankzij een voorzichtig beleid een positief exploitative resultaat. Wel zal er de komende jaren meer moeten worden besteed aan onderhoud en investeringen. Inmiddels is een nieuwe oefenmuur aangelegd en is de bovenzaal opgeknapt, zodat deze weer bruikbaar is en verhuurd kan worden. En er zijn nieuwe netten in de tennishal opgehangen Om een beter inzicht te hebben in de lange termijn ontwikkeling van de kosten, met name het onderhoud van de daken, is een meer-jaren-onderhoudsplan (MJOP) opgesteld. Ook is een nieuwe hypotheek afgesloten tegen een lagere rente. Dit alles zal ons helpen om een gezond financieel beleid te voeren en ons tennispark nog mooier en prettiger te maken voor de leden.

 Rob Otto is toegetreden tot het bestuur. Hij is beroepshalve bouwadviseur en gaat zich bezighouden met facilitaire zaken. Hans Mackaay zelfstandig ondernemer, versterkt de Raad van Advies. Er zijn voorlopig geen bestuursleden afgetreden. Wat niet wil zeggen dat we geen nieuwe bestuursleden nodig hebben.

Na de vergadering was nog volop tijd voor een gezellig drankje.

Nieuws overzicht