Protocol i.v.m. Corona tot 1 juni

Protocol i.v.m. Corona tot 1 juni

Vanaf 11 mei mogen ook volwassenen (19+) weer tennissen. Dat betekent - en daar zijn we blij mee! - dat tennissen bij Tulip voor iedereen weer mogelijk is, onder strikte voorwaarden, binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

Zo is vrijspelen alleen mogelijk op afspraak, zijn er aangepaste openingstijden en zijn er specifieke richtlijnen met betrekking tot de lessen. En uiteraard geldt sowieso: iedereen moet zich houden aan de inmiddels bekende RIVM-hygiënemaatregelen: dus 1,5 meter afstand houden, niezen in de elleboog, handen wassen, desinfecteren en bij klachten thuis blijven.

De regels voor de openstelling van ons park vind je hieronder, lees ze goed door. De regels zijn bedoeld om alles zo veilig en soepel mogelijk te laten verlopen. Tulip Tennis heeft deze regels opgesteld op basis van het aangepast protocol Verantwoord Sporten* en KNLTB-richtlijnen en aan de gemeente Hilversum voorgelegd. Het bestuur evalueert voortdurend en bekijkt of regels moeten worden aangepast. Deze fase (met de bijbehorende regels) geldt in principe tot 1 juni.

Algemeen

 • Voor iedereen geldt: Blijf thuis als je zelf of iemand uit jouw huishouden een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 37,5 C°), verlies van reuk/smaak.

 • Posters met de RIVM-maatregelen hangen op Tulip, hygiëne- en desinfectiemateriaal is aanwezig inclusief schoonmaakinstructie.

 • Tennissen onder toezicht. Het toezicht wordt gehouden door de trainers en Tulip vrijwilligers (herkenbaar aan Tulip kleding/hesje).

 • Voor alle doelgroepen (kinderen t/m 12 jaar en/of jongeren in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar en/of ouder dan 18 jaar) heeft Tulip Tennis een aanbod in lessen en vrijspelen. De eerstkomende weken zijn er geen interne toernooien.

Start, openingstijden en banen

 • Startdatum 11 mei 2020.

 • Alle banen (1 t/m 22) op Tulip Tennis zijn speelklaar. Ook de 3 minibanen.

 • Het tennispark is open van maandag t/m vrijdag 10.00 – 22.00 uur; zaterdag en zondag 8.30 – 15.00 uur. Het rooster is gemaakt op openingstijden en lessen.

 • Het tijdstip waarop de les eindigt bepaalt de exacte sluitingstijd.

 • Voor tennislessen/trainingen zijn bepaalde banen en tijden geblokt:
  Banen 7-8-9 (HTO), 10 (Rick/HTA), 20-21 (Jan)

 • De leraren hebben afgebakende (blokken) banen om te voorkomen dat anderen over de baan lopen. 

 Vrijspelen alleen op ‘afspraak’

 • Vrijspelen kan alleen op voor-inschrijving. Kom dus niet onaangekondigd naar Tulip!

 • Voor vrij spelen contact opnemen met Tulip via 035-623 88 89. Als je een baan wilt reserveren kan dat alleen een dag van te voren. Dit is om leden gelijke kansen te geven. Door de week is er vanaf 9:30 tot 22 uur een toezichthouder aanwezig om de telefoon op te nemen. Op zaterdag en zondag kun je tussen 8:30 en 15 uur bellen.
  Op basis van beschikbaarheid en wens tijdstip van de ‘beller’ wordt een baan en tijdslot toegewezen. 

 • Senioren (19+) maximaal 2 personen per baan !

 • Jeugd t/m 12 jaar mag met maximaal 6 spelers op één baan.

 • Jeugd 13 t/m 18 jaar mag met maximaal 4 spelers op één baan.

 • Houd 1,5 meter afstand tot elkaar; ook bij het naar en van de baan lopen.

 • Na het spelen slepen de spelers de baan.

 • Na de training of het vrij spelen én de baan slepen ga je direct naar huis. Er kan niet worden gesocialized bij het hek en of op het terras worden verbleven.

 Introducees

 • Introducees mogen met een Tulip lid spelen. Je moet dan €5.- betalen via QR code met mobiele telefoon. De QR code is op de buitendeuren van het clubgebouw geplakt. Een betalings-app op de telefoon is dan wel nodig. Als je dat niet hebt, per bank overmaken op Nr.NL25RABO0159590310  tnv Tulip Tennisvereniging Hilversum.

Leraar en lessen

 • De tennisleraar haalt de leskinderen en de volwassenen, die les hebben, op bij het hek en levert ze na de les weer bij het hek af. 

 • De leraar is verantwoordelijk voor de ontvangst en begeleiding naar de baan.

 • Bij regen mogen leerlingen op aanwijzing van de toezichthouder overdekt wachten op de leraar (les) of ophalende ouder (voor de kleintjes/junioren).

 • Tijdens de les geldt geen maximum aantal spelers bij jeugd t/m 12 jaar

 • Trainingen voor volwassenen (ouder dan 18 jaar) kunnen worden ingepland met maximaal 4 spelers. De trainer houdt toezicht op het naleven van de richtlijnen.

 • Tussen de trainingen wordt 5 minuten wisseltijd aangehouden.

Ouders

 • Ouders hebben geen toegang tot het park. Laat kinderen op eigen gelegenheid naar Tulip komen. Is dat niet mogelijk dan kan de ouder het kind brengen tot het pad naar Tulip of uiterlijk tot het pleintje voor het clubhuis bij het hek. 

 • Ouders dienen hun kinderen te informeren over de regels.

 Toezicht 

 • Er zijn toezichthouders aanwezig. 

 • Toezichthouders zijn verplicht bij jeugd t/m 18 jaar. 

 • Trainingen voor volwassenen kan met maximaal 4 spelers. De trainer houdt toezicht op het naleven van de richtlijnen.

Kantine en WC

 • De kantine en het terras zijn gesloten. In noodgevallen kan gebruik worden gemaakt van de WC. De toezichthouder heeft de sleutel. 

 • Ieder jeugdlid neemt zijn eigen racket en schoenen (en eventueel eten/drinken) mee.

Hygiëne 

 • Aan weerskanten van het toegangshek is een spuitbus met een desinfecteringsmiddel te vinden. Gebruiken is verplicht bij binnenkomst op het hek . Bij vertrek de rode knop desinfecteren. Ballen svp ook desinfecteren na het spelen.

 • Er is desinfecterende gel aanwezig op duidelijk zichtbare plaatsen. 

 • Zeep en overige reinigingsmiddelen zijn aanwezig inclusief schoonmaakinstructie.

 • Leg je spullen (tas, jas) zover mogelijk van die van een ander. Er is voldoende plaats.

 • Tijdens de lessen spelen we met trainingsballen. Elk uur worden andere ballen gebruikt. De ballen worden ’s avonds na de laatste training met desinfecterende spray gereinigd.

 • Als er een bal van de buren op je baan rolt, tik deze dan met je racket of met je voet terug. Pak de bal niet met je handen op.
 • Toezichthouders houden toezicht op naleving van de hygiëne-regels.


Routes op het park (zie plattegrond van de banen met looproute)

 • In- en uitgang Tulip via het hek. Let op de aanwijzingen en aangegeven looproute.

 • Volg de op het park aangegeven route! Zie de bijgevoegde kaart voor de routes op het park van en naar de banen. 

 • Loop achter elkaar (met 1,5 m afstand) naar de baan als je gaat spelen. Loop niet  naast elkaar!

 • Loop zoveel mogelijk langs de kanten van de paden; ver van de middenstreep. De paden op Tulip zijn 1,9m breed, maar zo voorkom je dat je onbedoeld te dicht langs iemand loopt. 

 Overige punten

 • De regels volgen het protocol Verantwoord Sporten* 

 • Het protocol (en de wijzigingen daarop) wordt via de standaard communicatie-middelen (nieuwsbrief, FB-bericht, site, telefoon) van Tulip onder de aandacht gebracht van de leden en in print opgehangen op Tulip.

 • Het aanbod per doelgroep maakt Tulip Tennis kenbaar via de bij Tulip Tennis beschikbare communicatiekanalen en via de tennisleraren. Het aanbod organiseert cq realiseert Tulip Tennis in samenspraak met de tennisleraren en vrijwilligers.

 Contactpersonen

Juanita Bouman, secretaris Tulip Tennis; 06- 817 827 70; info@tuliptennis.nl

Lotte Welbergen, Parkmanager Tulip Tennis, 06-29513460, lotte@tuliptenniscenter.nl

Wij wensen jullie veel tennisplezier !

Namens het bestuur en management,

Menno Noordervliet - Voorzitter Tulip Tennis

 N.B.: 

Met NOC*NSF en het ministerie van VWS is er overleg in hoeverre clubhuizen, sportkantines en verenigingshoreca met de later geldende richtlijnen voor de horeca mee kunnen doen. Zodra duidelijk is wat dit voor Tulip betekent, zullen we je hierover informeren.

 Alle officiële KNLTB toernooien t/m 14 juni zijn geannuleerd. In de loop van volgende week geeft de KNLTB meer informatie over de toernooien tot 1 september.

*Het aangepast protocol Verantwoord Sporten, dat NOC*NSF in samenwerking met de VSG en sportbonden heeft opgesteld is getoetst en goedgekeurd door het Ministerie van VWS en het RIVM. Op https://nocnsf.nl/sportprotocol staat de meest actuele versie. Op basis hiervan heeft de KNLTB specifieke richtlijnen voor tennis opgesteld en aanvullende richtlijnen voor het tennis voor volwassenen uitgewerkt. Deze zijn goedgekeurd door NOC*NSF en VWS (https://www.knltb.nl/nieuws/). Omdat toepassing van het algemene Sportprotocol per gemeente kan verschillen is lokale afstemming noodzakelijk. Voor meer informatie over de verschillende stappen die de komende maanden kunnen worden genomen: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/06/vermijd-drukte-houd-15-meter-afstand 

 

Downloads:

Nieuws overzicht