Corona-richtlijnen vanaf 14 oktober

De persconferentie van afgelopen dinsdag bracht nogal wat discussie teweeg. Hierbij een verduidelijking van de punten die in acht genomen dienen te worden.

Gelukkig kunnen we blijven tennissen en zullen het park, buitenbanen en binnenbanen toegankelijk blijven. Het spijt ons zeer dat de competitie zowel voor senioren als junioren geen doorgang mag vinden. De Toss mag helaas ook niet meer in deze fase. Echter vraagt dit wel om de nodige maatregelen zoals deze ons worden voorgelegd door de overheid. En uiteraard zijn de algemene ‘1.5 meter afstand’ regel en de hygiëneregels nog steeds van toepassing.

Met ingang van 14 oktober 22.00 uur geldt voor Tulip:

 • Tulip Tennis Center is open voor: spelen op de binnenbaan, bezoek (sport-)fysio, fit en fast. Op de buitenbanen mag ook gespeeld worden.
 • Onze horeca/ kantine is gesloten.
 • Kleedkamers en douches zijn gesloten.
 • Na afloop van vrij spelen, training Tulip zo snel mogelijk verlaten.
 • Geen publiek, ouders of bezoekers bij trainingen en vrijspelen.
 • Na afloop van de sportbeoefening (vrij spelen, training) de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten.

Toevoegingen voor wat betreft op de baan:

 • Maximale groepsgrootte van 4 personen exclusief trainer.
 • Dubbelen mag, mits er niet van helft wordt gewisseld (binnenbaan) en er geen onderling contact is. Blijf dus op 1,5m afstand van je medespeler. 
 • Samenkomen op de baan mag op 1,5 meter.
 • Houdt ten alle tijden de 1,5 meter aan ook als dit betekent dat er een bal gemist wordt.
 • De KNLTB-competitie is gestopt.
 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Voor kinderen tot 18 jaar zijn sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan.

Reserveer vooraf online een baan, kom kort voor het geplande tijdstip naar de baan. Het is niet toegestaan dat spelers op het park blijven hangen.

Voor de binnenbaan en buitenbaan geldt:

 • U komt binnen via de hoofdingang/voordeur.
 • U vult een BCO (bron & contact) formulier in of scant de QR-code welke op de tafel ligt.
 • Wij vragen om na het gespeelde uur even op de binnenbaan te wachten tot de nieuwe spelers er zijn zodat de baanwissel in de tennishal plaats vindt waar 1,5 meter wordt gewaarborgd.
 • Na het spelen op de binnenbanen verlaat u direct het park. De looproute is: van de tennisbaan(en) via de kantine, het terras en dan via het hek welke te openen is met de rode knop het park verlaten.
 • Na het spelen op de buitenbanen verlaat u direct het park. Volg de aangegeven looproutes naar het hek, druk op de rode knop om het hek te openen en verlaat het park. 

Bovenstaande is goedgekeurd door NOCNSF, KNLTB, het ministerie van VWS.en afgestemd met de gemeente. Laten we ons aan de regels houden zodat we kunnen blijven tennissen!

Wij doen hierbij een beroep op uw verantwoordelijkheidsgevoel richting anderen. Wij rekenen op uw medewerking en begrip.

Met vriendelijke groet,

Namens Tennis Center en bestuur Tulip Tennis Vereniging

Dustin Verheijen,  Tennismanager

Menno Noordervliet, Voorzitter Tulip

Lees voor meer info het volledige bericht over de algemene nieuwe maatregelen van de Rijksoverheid en de maatregelen specifiek voor de sport. Wij houden contact met KNLTB,  NOC*NSF, het ministerie van VWS en gemeente Hilversum. Wat de exacte gevolgen zijn hangt ook af van de definitieve noodverordeningen van de Veiligheidsregio’s. 

Nieuws Overzicht