Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 19 december

Alg. Ledenvergadering 19 december

De ALV start om 19 uur en zal digitaal via ZOOM plaatsvinden. Informatie hierover volgt nog. Zorg dat je erbij bent!

Beste leden van Tulip Tennis Vereniging,

Graag nodigen we jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 19 december 2020 om 19:00 uur. Helaas niet in de kantine maar online via ZOOM. Informatie hierover volgt nog.

Volgens onze statuten moet je aanwezig zijn om te kunnen stemmen (dit moet nog worden uitgezocht). Stemmen bij volmacht is dus niet mogelijk. We moeten nl. een stemming houden over een klein onderdeel van de statuten. Zie voor informatie hierover het nieuwsbericht van 22 november (dit bericht is ook per mail verstuurd). 

Wij rekenen op uw aanwezigheid 19 december. Probeer er rond 18.45 uur te zijn voor het tekenen van het aanwezigheids-register.

Er zijn 2 bijlagen (alleen te openen als je ingelogd bent):

  1. Notulen ALV 18-12-2019

  2. Rooster van aftreden

  3.  Financieel jaarverslag TTV  (wordt nagezonden)

 AGENDA

1. Notulen ALV 18 december 2019 en ingekomen stukken

 Vereniging

2. Jaarverslag TTV

- Technische Commissie

- jeugd en selectiejeugd

- evenementen

3. Verslag penningmeester 

4. Verslag Kascommissie en benoeming kascommissie 2021 

5. Begroting 2020-2021

6. Stemming over Statuten wijziging ten behoeven van sponsering selectie jeugd.

 Stichting

8. Financiële situatie en MJOP

9. In 2018 hebben we een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) opgesteld voor een periode van 25 jaar!  Onderhoud banen en dak van de hal is onze prioriteit en wordt aan gewerkt. We zullen hier een verslag over doen

10. Rooster van aftreden

11. Verdere voornemens 2020-2021

a. Vereniging

Boekjaar veranderen naar het gehele jaar. 

b. Stichting

12. Rondvraag en afsluiting

Tot zaterdagavond 19 december.

Namens het collegiaal bestuur,

Menno Noordervliet

Voorzitter Tulip Tennis Vereniging

 

 

 

Nieuws Overzicht