Corona-update 14 december 2020

Tulip Tennis Center dicht tot 9 februari! Buitentennis met max. 2 per baan is wel toegestaan.

Tulip Tennis Center dicht tot 9 februari 2021! Buitentennis met max. 2 per baan is wel toegestaan.

Het kabinet heeft vergaande maatregelen afgekondigd; een lockdown! 

Tulip Tennis Center en Tulip Tennis Vereniging volgen de maatregelen van de overheid op ter voorkoming en hopelijk verdere verspreiding van het COVID 19 Corona virus. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en rol serieus en zien het als onze plicht om ons in te zetten om verdere verspreiding te voorkomen. De gezondheid van onze gasten, leden, medewerkers en leveranciers staan voorop.

Met ingang van 15 december geldt voor Tulip: 

 • Tulip Tennis Center is tot 9 februari 2021 gesloten. De gehele binnen-accommodatie is dicht. De binnenbanen zijn gesloten.
 • Onze horeca/kantine, kleedkamers en douches zijn gesloten.
 • Toiletten zijn alleen in noodgevallen door de toezichthouder te openen.
 • Fysio is open.

Voor tennis geldt:

 • Op de buitenbanen kan worden getennist indien het niet vriest en de banen bespeelbaar zijn. Als het heeft gevroren worden de banen geblokkeerd voor afhangen. De banen 10,11,12,13,14,15,16,19 en 20 zijn voor vrij spelen.
 • Op de buitenbanen mag vrijspelen met maximaal 2 mensen op 1,5 meter afstand. Alleen enkelspel is toegestaan.
 • Een buitenbaan afhangen kan via de clubapp: het clubhuis is gesloten.
 • Trainen/lessen met trainer mag buiten in groepen met leerlingen tot 18 jaar.
 • Trainen/lessen mag op 1,5 meter met maximaal 2 personen van 18 jaar en ouder exclusief trainer.
 • Na afloop van de sportbeoefening (vrij spelen, training) Tulip zo snel mogelijk verlaten.
 • Geen publiek, ouders of bezoekers bij trainingen en vrijspelen.
 • Alle activiteiten, voor zover die er waren, zijn stilgelegd tot en met 19 januari.
 • Na het spelen op de buitenbanen verlaat u direct het park. Volg de aangegeven looproutes naar het hek, druk op de rode knop om het hek te openen en verlaat het park. 

Zodra meer bekend is berichten wij hierover per mail en via onze websites www.tuliptenniscenter.nl en www.tuliptennis.nl. Houd deze dus in de gaten voor verdere informatie. Wij doen hierbij een beroep op uw verantwoordelijkheidsgevoel richting anderen. Wij rekenen op uw medewerking en begrip.

Met vriendelijke groet, namens Tulip Tennis Center en bestuur Tulip Tennis Vereniging

 

Dustin Verheijen                                                                        Menno Noordervliet

Manager Tennis                                                                          Voorzitter Tulip

 

Lees hier het volledige bericht over de algemene nieuwe maatregelen van de Rijksoverheid.

Nieuws Overzicht