Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 9 juni (online)

Graag nodigen we jullie uit voor het tweede gedeelte van de Algemene Ledenvergadering (vervolg van de ALV op 18 december) op woensdag 9 juni om 20:00 uur. Volgens onze statuten moet je aanwezig zijn om te kunnen stemmen. Stemmen bij volmacht is dus niet mogelijk.

Helaas kunnen we (nog) niet in ons clubgebouw vergaderen. We kiezen daarom voor een Zoom vergadering en hopen in december 2021 weer samen te kunnen vergaderen in onze grote zaal. Iedereen die deel wil nemen stuurt een bericht naar secretaris@tuliptennis.nl. Dan sturen we een link voor Zoom én de stukken en jaarverslag voor de vergadering op. De stukken zullen ook nog op de website worden geplaatst. We hebben een beknopt jaarverslag gemaakt waarop je kan reageren of vragen over stellen. Dit jaarverslag is alleen in te zien voor ingelogde leden (klik hier voor de link). Zie onderaan dit artikel voor extra info over Zoom.

AGENDA

1. Notulen ALV 18 december 2019 en ingekomen stukken

Vereniging

2. Jaarverslag TTV

- facilitair

- Technische Commissie

- jeugd en selectie jeugd

- evenementen

- verslag Raad van advies

3. Verslag penningmeester

4. Verslag Kascommissie en benoeming kascommissie 2021

5. Begroting 2020-2021

6. Rooster van aftreden

Stichting

7a. Korte mededeling financiële situatie

7b. MeerJarenOnderhoudsPlan

8. Verdere voornemens 2020-2021

a. Vereniging

b. Stichting

9. Rondvraag en afsluiting


Namens het collegiaal bestuur,

Menno Noordervliet, Voorzitter

 

Zoom Info.

Wij sturen alle leden die zich via secretaris@tuliptennis.nl opgeven een link via je e-mail waarmee je kan inloggen op de vergadering. Je hoeft alleen de link aan te klikken (Join Zoom meeting) en je komt in het Zoomprogramma en de ALV. Er wordt dan gevraagd om je naam in te vullen. Je hoeft Zoom niet vooraf te downloaden, maar het kan wel. Wij zien dan dat je mee gaat doen en je komt in de vergadering. Het is verstandig om je microfoon uit te zetten. Daar zit een icoontje (microfoon) voor links onder in het programma.

Meer weten en oefenen: Als je meer over zoom wil weten hoef je alleen maar in een zoekmachine, bijvoorbeeld Google, op je computer “hoe werkt Zoom” in te typen en je krijgt uitgebreid uitleg. Voor wie wil kijken of het lukt en om te oefenen: je kunt ook een half uur eerder inloggen rond 19:30 u.

Nieuws Overzicht