Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 1 juni

Beste leden van Tulip Tennis Vereniging,

Graag nodigen we jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 1 juni om 20:00 uur. Volgens onze statuten moet je aanwezig zijn om te kunnen stemmen. Stemmen bij volmacht is dus niet mogelijk. Iedereen die deel wil nemen, stuurt een bericht naar secretariaat@tuliptennis.nl. Dan sturen we het jaarverslag en de stukken van de vergadering op. We hebben een beknopt verslag gemaakt waarop je kan reageren of vragen stellen.

AGENDA

1. Notulen ALV 11 juni 2021 en ingekomen stukken
Vereniging

2. Jaarverslag TTV
- Technische Commissie
- Jeugd
- Evenementen
- Raad van advies.

3. Verslag penningmeester TTV

4. Verslag Kascommissie en benoeming kascommissie 2022

5. Begroting 2021-2022

6. Korte mededeling financiële situatie Stichting (TTC)

7. Jan Rijerse heeft afscheid genomen als tennisleraar verbonden aan onze vereniging. Hij heeft bijna 40 jaar met enthousiasme les gegeven en heeft veel betekend voor onze vereniging. Op zijn leerlingen en afscheidstoernooi j.l. maart dachten we als bestuur hem het erelidmaatschap aan te bieden. In feite is dit een kandidaat erelid omdat het nog door de ALV bekrachtigd moet worden. Wij gaan dat dus in deze vergadering in stemming brengen.

8. Nieuw bestuurslid. Het bestuur draagt Holly Jansen voor als nieuw bestuurslid van het collectief bestuur. Zij is vooral actief met de jeugd en jeugd selectie.

9. Rooster van aftreden bestuursleden

10. Verdere voornemens 2022
a. Vereniging
In samenspraak met de Stichting willen we snel beschikken over twee padelbanen mede om meer leden aan te trekken en 4 allweatherbanen om de hele winter buiten te kunnen tennissen

b. Stichting
Wil binnen korte tijd dus twee padelbanen realiseren.

De keuze is daarbij gevallen op Rekresport. Deze bouwer werkt met Nederlands materiaal dat beter bestand is tegen ons klimaat dan de buitenlandse variant. De verwachting is dat in het najaar 2022 de padel banen zijn gerealiseerd.

En 4 allweather banen (Probounce) aanleggen: dit worden baan 15 t/m 18.

Voor de aanleg van 4 allweather- en 2 padel-banen kan de stichting gebruik maken van een lening/regeling via het Stichting InvesteringsFonds tegen een zeer lage rente. Bovendien worden beschikbare subsidies van de BOSA aangevraagd. Er wordt ook gekeken naar een sponsor mogelijkheden.

11. Rondvraag en afsluiting

Nieuws Overzicht