Lidmaatschap

Als zomerlid kunt u van april tot en met oktober buiten op onze gerenoveerde gravelbanen tennissen. En dit allemaal voor slechts 100 euro contributie (Jeugd 70 euro) en winterlid voor slechts €50,00. Voor meer informatie stuur een email naar: leden@tuliptennis.nl

Let op: vanaf 1 januari 2020 geldt een jaarcontributie van €120, waarmee u binnen en buiten kunt spelen.

_____________________________________________________________________________

 

Ledenadministratie

Voor alles wat te maken heeft met: 

  • Aanmelden
  • Adreswijzigingen
  • Wijzigingen van e-mail adressen en telefoonnummers
  • Wijziging bankgegevens  
  • Spelerspasjes  
  • Opzeggen      

Mail naar: leden@tuliptennis.nl

Ledenadministrateur: Steven Brokkelkamp

 

Financiële administratie

Voor alles wat te maken heeft met:

  • Facturatie en automatische incasso
  • Bankgegevens: NL25 RABO 0159 5903 10 ten name van Tulip Tennisvereniging

Mail naar: administratie@tuliptennis.nl 

Financiëel administrateur: Paul de Lau  

_____________________________________________________________________________

 

Introducé’s

Wilt u als lid een keer tennissen met iemand die geen lid is van onze vereniging? Dat kan! U kunt achter de bar een introductiepasje kopen. Deze kost € 5,00 en is de hele dag geldig. Een introduceé mag maximaal driemaal per seizoen geïntroduceerd worden.

Rechten en plichten van leden

De rechten en plichten van de leden liggen vast in de statuten en het huishoudelijk reglement. Tulip Tennis kent geen verplichte bardiensten. U kunt in het zomerseizoen, als het weer het toelaat, 7 dagen in de week van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat tennissen. Soms zijn de banen bezet in verband met evenementen. Wij proberen hiervoor vooraf te waarschuwen op onze website.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap kan voor het eind van het verenigingsjaar worden opgezegd (voor 31 oktober). Dit kan schriftelijk of per mail: leden@tuliptennis.nl . Het lidmaatschap eindigt dan aan het eind van het verenigingsjaar. Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is niet mogelijk.

Aanmeldingen winterlidmaatschap

Als winterlid kunt u vanaf 1 november tot en met maart buiten spelen, op 5 beschikbare gravelbanen. En dit winterlidmaatschap voor slechts 50 euro contributie! Voor meer informatie stuur een email naar: dustin@tuliptenniscenter.nl  En voor aanmelden kunt u zich inschrijven via ons online aanmeldingsformulier. Vergeet niet uw pasfoto (voor de spelerspas) aan te leveren!