Lidmaatschap

Vanaf 1 januari 2020 geldt een jaarcontributie. U kunt dan als lid het hele jaar door, behalve in de maand maart, buiten spelen op onze gerenoveerde gravelbanen voor €120 (Jeugd voor € 84). Zie hier voor meer informatie of stuur een email naar: leden@tuliptennis.nl

_____________________________________________________________________________

 

Ledenadministratie

Voor alles wat te maken heeft met: 

  • Aanmelden
  • Adreswijzigingen
  • Wijzigingen van e-mail adressen en telefoonnummers
  • Wijziging bankgegevens  
  • Spelerspasjes  
  • Opzeggen      

Mail naar: leden@tuliptennis.nl

Ledenadministrateur: Steven Brokkelkamp

 

Financiële administratie

Voor alles wat te maken heeft met:

  • Facturatie en automatische incasso
  • Bankgegevens: NL25 RABO 0159 5903 10 ten name van Tulip Tennisvereniging

Mail naar: administratie@tuliptennis.nl 

Financiëel administrateur: Paul de Lau  

_____________________________________________________________________________

 

Introducé’s

Wilt u als lid een keer tennissen met iemand die geen lid is van onze vereniging? Dat kan! U kunt achter de bar een introductiepasje kopen. Deze kost € 5,00 en is de hele dag geldig. Een introduceé mag maximaal driemaal per seizoen geïntroduceerd worden.

Rechten en plichten van leden

De rechten en plichten van de leden liggen vast in de statuten en het huishoudelijk reglement. Tulip Tennis kent geen verplichte bardiensten. U kunt het gehele jaar door, als het weer het toelaat, 7 dagen in de week van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat tennissen. Soms zijn de banen bezet in verband met evenementen. Wij proberen hiervoor vooraf te waarschuwen op onze website.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap kan voor het eind van het verenigingsjaar worden opgezegd (voor 31 oktober). Dit kan schriftelijk of per mail: leden@tuliptennis.nl . Het lidmaatschap eindigt dan aan het eind van het verenigingsjaar. Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is niet mogelijk.

Voor meer informatie stuur een mail naar: leden@tuliptennis.nl of klik HIER om je direct in te schrijven!