ROS 2019 Opzet en Spelregels

Graag vragen we aandacht voor de volgende punten:

1. De ROS-indeling is bekend en naar jullie gestuurd. Je bent ingedeeld in een poule waarbij rekening is gehouden met speelsterkte en prestaties in het verleden in de ROS (indien van toepassing). Bij de Dames Enkel en Heren Enkel hebben we meerdere poules. Bij de dubbels is er 1 poule voor Dames Dubbel, 1 poule voor Heren Dubbel en 1 poule voor Mixed Dubbel.

2. Binnen jouw poule speel je tegen iedere deelnemer / koppel in de poule. Het initiatief ligt bij jouzelf: je nodigt zelf andere deelnemers uit, en spreekt samen een geschikte dag en tijd af. De ROS wordt gespeeld in de periode 4 juni t/m 25 september 2019. De bedoeling is dat je voor 25 september alle wedstrijden in jouw poule hebt gespeeld.

3. Bij iedere poule staat een contactpersoon genoemd. Deze contactpersoon zet een Whats-app groep op voor de deelnemers in de poule, je wordt hier automatisch voor uitgenodigd en de contactpersoon zal een eerste welkomsbericht plaatsen. In de Whats-app groep kunnen deelnemers:
a. Een oproep doen aan andere spelers om een wedstrijd te spelen (dit kan ook per e-mail natuurlijk of door iemand rechtstreeks te benaderen via de adressenlijst). 

b. Mededelingen doen over de eigen beschikbaarheid, bijvoorbeeld indien je met vakantie gaat of geblesseerd bent of om andere redenen even niet kan spelen; 

c. De uitslag doorgeven van een gespeelde wedstrijd; de contactpersoon houdt de uitslagen bij en communiceert gemiddeld eens in de 2 weken de tussenstand in de poule. De tussenstanden komen ook op de website van Tulip te staan. 

d. Mocht je geen Whats-app hebben laat dan de contactpersoon weten hoe je gecontacteerd kan en wil worden door de andere deelnemers. 

e. Vragen stellen over de opzet van de ROS. 


4. In tegenstelling tot voorgaande jaren kunnen er geen banen worden gereserveerd voor ROS wedstrijden. Je gebruikt het afhangsysteem in het clubhuis. Het kan dus zijn dat je wordt afgehangen tijdens een ROS wedstrijd. De ervaring heeft geleerd dat de kans om te worden afgehangen groot is op door-de-weekse avonden tussen 18.30 en 20.30 uur (dat geldt met name voor de maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond). Buiten deze avonden en tijden is doorgaans de bezetting op het park rustig – zowel overdag als in de avond - en is de kans om afgehangen te worden een stuk kleiner. Houd ook wel rekening met eventuele toernooien (denk aan bijvoorbeeld de Tulip Open), evenementen bij de club en de start in september van de herfstcompetities; het overzicht wanneer deze plaatsvinden kan je vinden in de agenda op de website van Tulip. Veelal zijn er dan minder banen beschikbaar om vrij te spelen.


5. Er wordt gespeeld om 2 sets. De wedstrijd kan dus voor jou in 2-0, 1-1 of 0-2 eindigen. Voor elke gewonnen set krijg je een punt. Daarnaast krijgt iedere speler een bonuspunt voor elke gespeelde wedstrijd, dit om het spelen van wedstrijden aan te moedigen. Bij 2 gewonnen sets krijg je dus 3 punten, bij 1 gewonnen set 2 punten, en bij 2 verloren sets toch nog een bonuspunt. Bij een 6-6 stand in de set wordt een tiebreak gespeeld (tot de 7 met 2 punten verschil).

6. Er is 1 ‘lite’ poule in het leven geroepen (poule D bij de Heren Enkel) waar een variant wordt gespeeld op voorgenoemde regels. In deze poule worden weliswaar ook 2 sets gespeeld maar elke set gaat tot maximaal 4 punten in plaats van 6. Bij een 4-4 stand wordt een tiebreak gespeeld. Bij deuce wordt er gespeeld om het beslissende punt, zonder voor- of nadeel.

7. Bij opgave heeft de tegenstander van de partij die opgeeft in beginsel het recht om winst van het resterende deel van de wedstrijd op te eisen. Een eventueel gewonnen set en alle gewonnen games blijven behouden voor de partij die opgeeft. De uitslag wordt gecompleteerd tot volledige set-standen. Het is ook mogelijk dat de betrokkenen het eens worden de wedstrijd op een ander moment voortzetten, dan wel over te spelen.


8. Winnaar van een poule is degene met de meeste setpunten (inclusief de bonuspunten). Bij een gelijke stand bovenaan beslist het onderlinge resultaat. Als dat ook gelijk is beslist het percentage gewonnen games.

9. In het najaar zoeken we een geschikt moment om met z’n allen deze ROS-editie af te sluiten. Daar wordt je nog nader over bericht.

10. Voor vragen kan je terecht bij de contactpersoon in de poule, te bereiken via de Whats-app groep, dan wel direct via zijn/haar telefoon of e-mail. De contactpersoon is er evenwel NIET om bij wedstrijdconflicten te bemiddelen. Wees sportief en zoek samen een oplossing in geval van onenigheid. Maak eventueel samen van te voren afspraken wat te doen als de bal onterecht ‘fout’ of ‘uit’ wordt gegeven in jouw ogen. Wij vertrouwen op jullie sport(wo)manship!

We wensen je heel veel plezier en succes bij deze ROS-editie. Op z’n tijd zullen wij van ons laten horen hoe de algehele voortgang binnen de ROS verloopt en om jullie aan te moedigen vooral door te gaan op de ingeslagen weg, dat is, veel spelen en plezier hebben!

Met sportieve groet,

De ROS commissie,
André Leliveld
Hannie van Hooff
Mark van Vugt
Michiel Meulendijks
Sandra Lamers
Gan van Samkar
Roemer Visser
Wouter van de Kuilen

Contact ROS-commissie: hilversumroslite2019@gmail.com