Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Vragen
Lidmaatschapskeuze
Ik meld me aan als:
Inclusief automatische verlenging lidmaatschap; opzegging dient uiterlijk 31 oktober plaats te vinden
inclusief automatisch lid worden na 31-12-2022 indien niet opgezegd wordt
 
Ingang lidmaatschap
Per wanneer wil je lid worden?
Beroep?
Hoe heb je Tulip Tennis Vereniging gevonden?
Zou je vrijwilligerswerk willen doen?
Competitiebelangstelling?
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Tulip Tennis om doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te sturen om een bedrag van bovenstaand
iban-nummer af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie, inschrijfgeld en andere verenigingsbijdragen.
 
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Opmerking